ORGANIZERS

Katarzyna Księżak
email: katarzyna.ksiezak@best.krakow.pl

Magdalena Hadała
email: magdalena.hadala@best.krakow.pl